dr inż. Janusz Majewski
Katedra Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. +48 12 617 46 98
majew@agh.edu.pl
dr inż. Marcin Kuta
Katedra Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
mkuta@agh.edu.pl