Program do transformacji gramatyk

 

Program ilustrujący transformacje gramatyk:

 • do postaci normalnej Greibach:
  1. metoda Paull'a
  2. metoda Rosenkrantz'a
  3. metoda Autebert'a-Berstel'a-Boasson'a
  4. metoda Bluma-Kocha
  5. metoda Bluma-Kocha - wariant II
 • usuwanie lewostronnej rekursji:
  1. metoda Paull'a (różne warianty numeracji)
  2. metoda Rosenktantz'a-Lewis'a
  3. metoda Johnson'a
  4. metoda LC_LR