Języki formalne, kompilatory, statystyka

Referaty, prezentacje i tutoriale

 1. GENTLE - narzędzie do konstrukcji kompilatorów.

  Duszka Tomasz, Janczak Jakub, [gentle k2k], [przyklad]
  Janczarski Tomasz, Staniszewski Wojciech

 2. Przegląd metod error recovery (dla parsingu top-down, przykłady).

  Szombierski Andrzej, Meizner Jan
  Grzesiuk Grzegorz, Miśkowiec Agnieszka

 3. Przegląd metod error recovery (dla parsingu bottom-up, przykłady).

  Jabłoński Artur, Bielarz Maciej

 4. Gramatyki i parsery wykorzystywane w analizie języka naturalnego (dla języka angielskiego, dla języka polskiego). Ciekawe zastosowania.

  Łączyński Adam, Masternak Tomasz
  Świerczek Arkadiusz, Włodek Piotr
  Biliński Tomasz, Kuligowski Sebastian
  Sikora Anna, Głowiak Janusz
  Mikulski Jakub
  Zientarski Maciej, Śmigalska Paulina Wasielak Bartłomiej, Leszczyński Piotr

 5. Jakiego generatora parserów użyć? - czyli lekkie, przystępne, etc. narzędzia do generacji parserów i skanerów. Spojrzenie z punktu widzenia programisty. Zwięzły opis na konkretnych przykładach.

  Klesiewicz Maciej, Kocik Norbert

 6. Wybrane narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych i składniowych w Javie. Zwięzły opis narzędzi wraz konkretnymi przykładami, próba porównania i rankingu, ciekawe zastosowania.

  Augustynowicz Andrzej
  Kantyka Przemysław, Orzechowski Patryk, [JFlex, CUP]
  Preiss Łukasz, Skucha Tomasz
  Kapusta Jakub, Lortz Jakub

 7. Wybrane narzędzia do tworzenia analizatorów leksykalnych i składniowych w C/C++. Zwięzły opis powinien zawierać konkretne przykłady, próba porównania i rankingu, ciekawe zastosowania.

  Górecki Andrzej, Dobrowolski Jan, [elkhound, lemon], [flex, yoolex]

 8. Systemy Question Answering - idea i przegląd istniejących rozwiązań, próba porównania.

  Kupiński Paweł, Kondratowicz Julia
  Jach Piotr
  Darasz Krzysztof, Szydłowski Jakub

 9. Co nowego pojawiło się ostatnio? - czyli nowopowstałe narzędzia lub najnowsze wersje narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu kompilatorów. Zwięzły opis. Przykłady.

  Makowiec Mateusz, Artur Andrzejewski
  Romanowski Karol, Nowaczyk Adam, [paraller compilers]

 10. Information Extraction - metody, narzędzia, zastosowania.

  Płużek Ewa, Myłka Antoni
  Gruszka Łukasz, Urbaś Radosław

 11. Rola kompilatora w modelu obiektu C++.

  Wach Jakub, Pelczar Michał

 12. Syntactic Pattern Recognition. Metody i zastosowania

  Kuchna Anna, Żarnowski Maciej