Języki formalne, kompilatory, statystyka

Wykłady


💾 WFiIS STATwMED 1 Wprowadzenie Przeksztalcenia danych.pdf [2377 kB] 💾 WFiIS STATwMED 2 Estymacja przedzialowa.pdf [2621 kB] 💾 WFiIS STATwMED 3 Podstawowe testy statystyczne.pdf [1982 kB] 💾 WFiIS STATwMED 4 Tablice kontyngencji.pdf [1952 kB] 💾 WFiIS STATwMED 5 Analiza wariancji.pdf [2034 kB] 💾 WFiIS STATwMED 6 Regresja i korelacja.pdf [1513 kB] 💾 WFiIS STATwMED 7 Testy nieparametryczne.pdf [2048 kB]